Skip to main content

Dyżurki Biblijne – lista pytań

Podsumowanie 12 pierwszych spotkań

Dyżurki Biblijne to cykl spotkań na żywo, które prowadzi Fabian Błaszkiewicz. W trakcie transmisji można połączyć się z nami on-line i zadać swoje pytania, na które Fabian od razu odpowiada.

Wiele z pytań, które padły na dotychczasowych dyżurkach okazały się się pytaniami, które więcej osób chciało zadać. Odpowiedzi na te pytanie również okazały się bardzo przydatne dla innych słuchających i oglądających. Dlatego zebraliśmy wszystkie te pytania w jednym miejscu, z oznaczeniem czasowym, jako mini kompendium, tutaj na naszej stronie. Korzystaj jeśli potrzebujesz, lub prześlij link komuś kto może szukać odpowiedzi na te lub podobne pytania.


Dyżurka 1

Sprawy organizacyjnie. Pytań brak.


Dyżurka 2

01:03:51 Jakie są obecnie znaki końca czasu, których nie było w przeszłości?

01:26:44 Granica dosłowności Biblii. Gdzie rozpoznać które nauki w Biblii są metaforyczne?

01:59:10 Naukowy dowód istnienia Boga. Materia, Energia i Informacja.

02:01:49 Czy od jednej komórki powstał człowiek ?

02:11:49 Problem masturbacji. Dlaczego Kościół Rzymsko-katolicki uważa to za grzech?

02:38:25 Czy zamartwianie się o zbawienie najbliższych jest znakiem przywiązania do świata? Kontekst Ewangelia Łukasza 14:26.


Dyżurka 3

00:09:31 Czy dla biblijnie wierzących, jest zapisane Słowo Pana?

00:22:29 Jakich aniołów będziemy sądzić?

00:28:46 Czy przyobleczenie z wysoka i chrzest Duchem Świętym to te same wydarzenia?

00:37:13 Dzwoniący zadaje 3 pytania po kolei. Czy na pewno król Dawid wziął siłą Batszebę? Czy denominacje są zgodne z Pismem? Problem „slangu chrześcijańskiego”

Odpowiedzi:

00:45:22 Czy na pewno król Dawid wziął siłą Batszebę? 

00:51:16 Czy denominacje są zgodne z Pismem?

00:56:43 Problem „slangu chrześcijańskiego”

01:03:00 Jak rozumieć 9 werset 7 rozdziału Listu do Rzymian?

01:10:07 Determinizm i predestynacja w kalwinizmie. Czy dzieła Kalwina są chrześcijańskie?

01:27:37 Czy jesteśmy przy końcu świata i jak się na to przygotować.”Czuwajcie” w praktyce.


Dyżurka 4

00:05:18 Czy tożsamość Polaka to rzymski-katolicyzm?

00:33:42 Czy Fabian dokonał apostazji? Co to jest apostazja?

00:42:41 Czy przynoszenie owoców Panu jest uzależnione od bycia w religii?

00:46:41 Czy miejsce złożenia ofiary Abrahama z Izaaka, to miejsce na którym umarł Chrystus?

00:49:53 Czy Bóg złożył ofiarę ze zwierząt za grzech Adama i Ewy?

00:55:40 Czy dwa cheruby u wejścia Edenu, to są aniołowie przy zmartwychwstaniu Chrystusa ?

01:01:43 Dlaczego w pełni błogosławieństw chodzą tylko nieliczni chrześcijanie?

01:24:40 Czy Biblia jest Słowem Bożym?

01:55:41 Ewangelia Jana 5:39 “Badajcie” czy “Badacie” pisma ?

02:05:22 Jeśli Jezus uzdrowił przez błoto, to czemu nie może uzdrowić przez relikwie katolickie?

02:06:02 Czy osoba samotna, nie mająca społeczności może spożyć Wieczerzę?

02:12:25 Jak mam wiedzieć że jestem nowonarodzony w Jezusie Chrystusie?

02:29:36 Co opisują wersety 51-53 z 27 rozdziału Ewangelii Mateusza?

02:49:50 Czy modlitwa na głos jest dobra?

02:57:32 Z czego wynika myślenie że szatan słyszy nasze modlitwy?

03:01:50 Z czego może wynikać poznanie czyiś myśli?


Dyżurka 5

00:19:15 Jak rozpoznać religijność w podejmowaniu decyzji na temat naszych dzieci ?

00:34:45 W jaki sposób badać duchy?

00:42:04 Czy opis stworzenia człowieka i umieszczenia go w edenie jest chronologicznym wydarzeniem w Księdze Mojżeszowej ?

00:52:58 Dlaczego po zdradzie Judasza apostołowie wybrali 12 – go apostoła?

01:07:00 Na ile powinniśmy ubiegać się o prowadzenie Ducha Świętego?

01:13:21 Jak pogodzić małżeństwo wierzącego z osobą niewierzącą?

01:31:30 Czy utracalność zbawienia jest prawdą biblijną?

01:53:30 Kim są nikolaici oraz nauki i uczynki nikolaitów?


Dyżurka 6

00:02:56 – Kim był Dietrich Bonhoeffer?

00:24:00 – Po co zmieniać interpretację wizji Daniela?

00:44:35 – Jak pogodzić życie rodzinne ze służbą dla Pana?

00:51:00 – W jaki sposób mąż uświęca żonę lub żona męża?

00:56:45 – Kiedy wiem, że jestem w wierze, a kiedy w nadziei?

01:07:10 – Serce a mózg. Czy raczej intelektualne pojmowanie sercem?

01:09:12 – W jaki sposób doktryna Kalwinistyczna na temat predestynacji jest sprzeczna z Biblią?

01:25:30 – Dlaczego Biblia jest prawdziwa?

01:30:50 – Jak radzić sobie z pokusą?


Dyżurka 7

00:10:01 W jaki sposób głosić Ewangelię osobom z zaburzeniami w komunikacji i ograniczonymi mentalnie?

00:32:13 Jak rozumieć „Wszystkie obietnice Boże w Chrystusie stały się na „tak” (2Kor 1,20)?

00:48:23 Problem tłumaczenia Biblii, a fundamenty wiary.

01:06:59 Prawo przyciągania. Czy możliwa jest wiara która działa poza Jezusem?

01:33:50 Czy uzdrowienie i cuda mogą pochodzić od diabła?

01:33:15 Nasza wiara. Jak w Duchu Świętym głosić ludziom Ewangelię?


Dyżurka 8

00:20:48 Pytanie o fragment Ef 5, 26: Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo. Czy w tym fragmencie jest mowa o chrzcie i ewentualnie jakiego rodzaju chrzcie?

00:30:27 Czy w dzisiejszych czasach ludzie wierzący mogą być wiedzeni na pokusę przez Ducha Świętego?

00:47:10 Czy Jezus może posiadać sam w sobie jakiś konflikt?

01:07:37 W którym momencie przestać głosić danej osobie Ewangelię?

01:16:25 Czy można bezpośrednio modlić się do Ducha Świętego?

01:38:50 Czy świątynia opisana przez Ezechiela jest przyszłą świątynią?

01:39:30 Po co w Nowej Świątyni będzie ołtarz i ofiary, skoro Jezus złożył ofiarę ostateczną?

01:49:12 Czy wierzący może jeść „święconkę” z katolikiem?

01:53:20 Pytanie o fragment Flp 3,19: Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie; myślą oni o tym, co ziemskie. Fragment dotyczy obżarstwa czy czczenia zasad koszerności?


Dyżurka 9

00:12:30 Dlaczego nie doświadczam uzdrowienia? Czy potrzebujemy więcej osób, aby skutecznie się modlić?

00:52:29 Jak przekonać niewierzącego, że Bóg go kocha?

01:12:36 Czym jest wieczne potępienie? Czy są ludzie, którzy świadomie wybierają potępienie?

01:41:06 Skąd się wzięli olbrzymi po potopie? Czym jest plemię żmijowe?

01:57:57 Czy kiedy czytamy Biblię Duch nam daje rozpoznanie?

02:08:12 Czy chrześcijanin powinien modlić się o swoje uzdrowienie?


Dyżurka 10

00:05:56 Jestem nowonawrócony, jak wiedzieć że mam wiarę i jak głęboko uwierzyć?

01:03:06 Czy przyjęcie uzdrowienia zależy całkowicie ode mnie, czy Bóg czeka z uzdrowieniem?

01:12:30 Czy Bóg może wymagać chodzenia na rehabilitację w celu uzdrowienia?

01:36:13 Czy istnieje Trójca Święta, czy Bóg mógł stać się człowiekiem?


Dyżurka 11

00:09:05 Zgorszenie wśród chrześcijan.

00:42:27 Ekumenia czy jedność w Ciele Chrystusa?

00:59:16 Czy modlić się językami w trakcie spotkań?

01:09:00 Jak rozpoznać czy nie rzucamy „pereł przed wieprze”, jak nie osadzać ludzi?

01:24:28 Czy będzie nauczanie na temat relacji i emocji chrześcijańskich?

01:28:49 Potrzeba relacji w Ciele Chrystusa.

01:31:19 Kto to jest ojciec lub matka duchowa?

01:44:40 Co to jest post i jak pościć?

02:00:57 Post a wyganianie demona na podstawie Ewangelii Mateusza.

02:05:02 Czy jest związek w postach Jezusa, Mojżesza i Eliasza?


Dyżurka 12

00:04:58 Modlitwa Pańska. Ogłaszamy, czy prosimy i wierzymy że Pan zadziała?

00:41:40 Czy ktoś ochrzczony chrztem wodnym,a nie znający nauki o chrztach,  doświadcza śmierci swojej starej natury?

00:57:28 Czy Chrystus umarł za wszystkich ludzi?

01:13:52 Co to oznacza „Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa”?

01:29:37 Czy mamy się powstrzymywać od nie jedzenia krwi i tego co uduszone?


Dyżurka 13

00:00:21 Wstęp. Sprawy organizacyjne.

00:07:47 Temat Dyżurki. Bóg jest dobry.

00:25:08 Utracalność usprawiedliwienia. Czy nowonarodzona osoba może odrzucić Jezusa?

00:44:00 List do Hebrajczyków 10:25. Jak rozumieć „nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia”?

01:03:06 Jak być pokornym w kwestii religijności?

01:19:30 Czy diabeł ma dostęp do naszych myśli?

01:30:44 Czy diabeł zna przyszłość? 

01:34:30 Jak rozumieć „jedni drugich brzemiona noście” w kwestii materialnej?

01:47:52 Jak zaprzeć się siebie, nabrać pokory i iść za Jezusem?

02:07:48 Zakończenie