Skip to main content

Premiera: Przestań SIĘ Gorszyć (Jezusem)! Czemu Gorszenie Się Jest Grzechem?

Premiera krótkiego nauczania.